Aino Söderström Oy Ab LKV

Meiltä saat parasta palvelua! Lupauksemme perustuu 20 vuoden kokemuksen lisäksi vankkaan paikallis- ja markkinatuntemukseen. Hinnoittelemme asuntosi alusta saakka oikein ja asiantuntevasti, jolloin myyntiaika säilyy kohtuullisena, ja saat asunnostasi parhaan mahdollisen hinnan. Työtämme teemme yrittäjän intohimolla ja asenteella. 

Asuntoverkko-toimiston valitessasi tiedät saavasi kotimaista ja paikallista, Avainlippu-merkillä palkittua palvelua. Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme niin hyvin, että he palaavat luoksemme uudestaan. Yhtenä mittarina palvelun laadusta pidämme tavoitettavuutta sekä yhteydenpitoa asiakkaaseen. Emme jätä sinua yksin, vaan pidämme sinut ajan tasalla myyntiprosessin eri vaiheissa. 

Asiakkaidemme arvioita:

"Ystävällinen ja helposti lähestyttävä. Kuuntelee asiakasta ja ottaa hänen ajatuksensa huomioon."

"Tekisimme hänen kanssaan uudestaan yhteistyötä! Olemme todella tyytyväisiä!"

"Erinomainen kokemus."

Palvelemme Teitä suomeksi sekä ruotsiksi.

» Ota yhteyttä, sovitaan tapaaminen.


Palveluhinnasto

Kiinteistön myynti ostotoimeksiantosopimus Palkkio enintään 4,6 % kauppahinnasta, kuitenkin vähintään 2.000,00 €
Osakkeen/osuuden myynti/ ostotoimeksiantosopimus Palkkio enint. 4,4 % kauppahinnasta, kuitenkin vähintään 2.000,00 €
Vapaa-ajan kiinteistön myynti ostotoimeksiantosopimus Palkkio enint. 4,8 % kauppahinnasta, kuitenkin vähintään 2.500,00 €
Kiinteistön kirjallinen arviokirja Palkkio enint. 0,36 % kohteen arvosta, kuitenkin vähintään 420,00 €
Osakkeen/osuuden kirjallinen arviokirja Palkkio enint. 0,36 % kohteen arvosta, kuitenkin vähintään 250,00 €
Kauppakirjan laatiminen Kiinteistö 200,00 € + todell. kulut (kaupanvahv. asiakirjat)
Kauppakirjan laatiminen Osake 200,00 € + todell. kulut (isänn.tod., asiakirjat)
Lainhuudon hakeminen 170,00 € + todell. kulut (asiakirjat, käräjäoikeus)
Vuokraus 1kk:n vuokra + alv.

Palveluhinnastoa sovelletaan sellaisiin palveluihin, joita asetus kulutushyödukkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (9/1989) koskee.

På svenska

Förmedlingsavtal ang. försäljning/köp av fastighet Provision max. 4,6 % av köpeskillingen, dock minst 2.000,00 €
Förmedlingsavtal ang. försäljning/köp av aktie/andel Provision max. 4,4 % av köpeskillingen, dock minst 2.000,00 €
Förmedlingsavtal ang. försäljning/köp av fritidsfastighet Provision max. 4,8 % av köpeskillingen, dock minst 2.500,00 €
Skriftlig värdering av fastighet Provision max. 0,36 % av objektets värde, dock minst 420,00 €
Skriftlig värdering av aktie/andel Provision max. 0,36 % av objektets värde, dock minst 250,00 €
Uppgörande av köpebrev Fastighet 200,00 € + övriga utgifter (köpvittne, dokument)
Uppgörande av köpebrev Aktie/andel 200,00 € + övriga utgifter (disp.intyg, dokument)
Ansökan om lagfart 170,00 € + övriga utgifter (dokument, tingsrätt)
Uthyrning 1 månads hyra + mvs.

Servicetariffen tillämpas på sådana tjänster som behörs av förordningen angpende anmälan om prisuppgifter vid marknadsföring av konsumentförnödenheter.


» Katso asunnon ostajan ja myyjän käsikirja tästä!

 

Oy Aino Söderström Ab LKV
Vuorikatu 12-14, 10900 Hanko
Puh. 040 505 3056
Y-tunnus: 0985289-1
» Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)